Sluit je aan bij #OranjeHelpers

Direct aanmelden

Gemeenten

In veel Nederlandse gemeenten zijn jongeren op een positieve manier vrijwillig actief, juist in deze coronaperiode. Soms is dat vrijwilligerswerk georganiseerd, soms is het kleinschalig.

We roepen jongeren in alle gemeenten op om lokaal in actie te komen voor mensen die nu eenzaam zijn en kwetsbaar. Juist nu kan een klein gebaar of hulpactie een groot verschil uitmaken in het leven van een ander.

Lokaal vrijwilligersnetwerk

Jongeren die zich als OranjeHelper aanmelden en graag vrijwilligerswerk willen doen koppelen we met een lokale contactpersoon. Soms is dat een persoon uit het netwerk van TijdVoorActie, soms vanuit de samenwerking met NietAlleen.nl of NLvoorElkaar en meestal sluit dat aan bij de reeds bestaande vrijwilligersorganisatie in de betreffende gemeente.

Ondersteuning van initiatiefnemers

Waar er jongeren zijn die initiatief tonen om vrijwilligerswerk te coördineren willen we dit van harte ondersteunen met hulp en coaching. Hierover kunnen de jongeren zelf contact met ons opnemen maar ook vertegenwoordigers vanuit de gemeente kunnen we helpen om een lokaal coördinatiepunt voor coronahulp voor jongeren op te zetten.

Hoe kan een gemeente meedoen aan #OranjeHelpers?

Diverse gemeenten hebben inmiddels een coronaplatform opgezet om hulp rondom corona te bundelen op een plek. Ook hebben verschillende burgemeesters al in videoberichten de burgers toegesproken.

A) Jongeren aanmoedigen hun talenten juist nu positief te gebruiken

  • Jongerenwerkers en bestuurders stimuleren jongeren OranjeHelper te worden
  • Jongeren kunnen ideeën, tips en informatie vinden op oranjehelpers.nl

B) Jongeren die zich aanmelden zich aan op oranjehelpers.nl koppelen wij 

  • Aan een lokaal (jongeren)vrijwilligersnetwerk of contactpersoon vanuit TijdVoorActie
  • Waar er nog geen lokaal netwerk is kunnen wij initiatiefnemers ondersteunen

C) Waar je aandacht aan geeft groeit!

  • De gemeente kan lokaal vrijwilligerswerk door jongeren postief zichtbaar maken
  • De gemeente kan jongeren ondersteunen door middelen en medewerking te verlenen

Een toekomst met duurzame inzet van jongeren als vrijwilligers

Het zou mooi zijn als alle mooie initiatieven die nu overal opbloeien ook organisatorisch een vervolg krijgen nadat corona weer op de achtergrond is verdwenen.

Wil u als gemeente contact met ons opnemen? Mail ons dan op info@oranjehelpers.nl, gebruik de chatfunctie of bel ons op 085 792 1895.

Ik vind het fijn om juist nu iets te kunnen betekenen voor een ander door mijn talenten in te zetten

Het lijkt of er niet veel kan, maar wat er wel kan is zo belangrijk voor de mensen voor wie we het doen!

Juist nu moeten we als jongeren oudere mensen helpen die hulp nodig hebben.

Jongeren in actie tegen eenzaamheid en de gevolgen van corona